Вам нужна курсовая работа?
Интересует Сестринское дело?
Оставьте заявку
на Курсовую работу
Получите бесплатную
консультацию по
написанию
Сделайте заказ и
скачайте
результат на сайте
1
2
3
  • Курсовая работа
    Социология общая
  • Курсовая работа на тему "Социальная адаптация выпускников детского дома в социуме" по предмету социология общая
  • 800 руб.
    11.09.2013
за 3-4 дня

Адаптація это асиміляція як основні форми існування етносу в полікультурних вимірах соціуму

АДАПТАЦІЯ ЭТО АСИМІЛЯЦІЯ ЯК ОСНОВНІ ФОРМИ ІСНУВАННЯ ЕТНОСУ В ПОЛІКУЛЬТУРНИХ ВИМІРАХ СОЦІУМУ КИЇВСЬКОЇ РУСІ

Духовная культура сучасної України характеризується атмосферою поліетнічної наповненості соціального життя в усіх рівнях творчої самореалізації особистості: історичній свідомості, естетичній это моральній свідомості это діяльності, практиці мистецтвотворення. Історична традиція українського етносу неодноразово перетиналась з історією, як близьких сусідів - східнослов'янських, польських, литовських, румунських, болгарських, турецьких, татарських етносів, так й з історією грецької, візантійської, романо-германської, арабо-мусульманської традиції, започатковуючи міжетнічний діалог. Після зустрічі это розуміння українським етносом іншої етнокультурної традиції в автохтонній культурі виникали настрої не тільки оптимізму это доброзичливості, але й, нерідко, відчуття ворожості, пригніченості, непримиримої тотальності, відчаю, що згодом відображалось в мистецькій практиці барокового синтез, формувало принципи екзистенціального світовідчуття. З іншого стороны, геополітичні фактори "ризику сусідства" українських земель виражались на впливові національно-культурних політик спокойно імперій, складі яких пізніше перебувала украине мире. Ці фактори, помножені на міграційні процеси історичного розвою это міграцію сучасного глобалізованого світу, обумовлюють специфіку основних форм існування українських етносів на полікультурному соціальному середовищі історичної традиції это сучасної картини міжнаціонального спілкування. Саме то, аналіз основних форм існування етносу в історичній традиції української духовної культури є актуальним завданням сучасної науки, що дозволяє розкрити певні загальні закономірності категорії "діалогу культур" - важливої координати сучасних процесів євроінтеґрації.

Найважливіші проблеми самоідентифікації українського етносу - хронологічні рамки утворення это територіальне розташування - досліджувались в працях В. Барана, В. Балушока, М. Брайчевського, М. Грушевського, Я. Дашкевича, М. Попович, П. Толочка, L. Залізняка [див. 1], а також, задач решить. Горюнова, Л. Нідерле, Б. Рибакова, В. Сєдова, P. Терпиловського, П. Третьяков, О. Трубачова. Серед вітчизняних дослідників теорії етнічного життя слід відзначити насамперед праці И. Кононова, О. Нельги, А. Пономарьова, М. Попович, Т. Рудницької, I. Самборської, Л. Шкляра, М. Шульги. Мистецький фактор адаптації особистості висвітлено в працях, Меднікової.

Уже попробовали Myknow?

Получите до 500 руб. на первый заказ

Узнать стоимость

Узнать стоимость работы

Как сделать заказ?