Вам нужна контрольная работа?
Интересует Сестринское дело?
Оставьте заявку
на Контрольную работу
Получите бесплатную
консультацию по
написанию
Сделайте заказ и
скачайте
результат на сайте
1
2
3
  • Контрольная работа
    Экономический анализ
  • Контрольная работа на тему "аналитические записки" по предмету экономический анализ
  • 1 913 руб.
    18.02.2016
прилагаются готовые аналитические записки, НУЖНО ИЗМЕНИТЬ: ПРЕДПРИЯТИЕ ДРУГОЕ (МОЖНО ПРИДУМАТЬ), РАССЧЕТЫ И Т Д, РЕКОМЕНДАЦИИ.работа списанная нужно сделать 'от себя'

Аналітичні записки

1. Виокремте причини негативного ставлення громадськості до діяльності місцевих органів екологічного управління. Наведіть перелік доцільних інтелектуальних это практичних дій по вирішенню наявної проблеми

Існуюча організаційно-управлінська система екологічного регулювання має значні вади. Можно виокремити ряд причин негативного ставлення громадськості до діяльності місцевих органів екологічного управління, зокрема:

- відсутні реальні важелі економічного стимулювання екологічно безпечної діяльності;

- неузгоджені, а часто навіть суперечать один відомчі нормативно-правові акти;

- частково зберігається становище, если суб'єкти природокористування здійснюють загальне управління природними об'єктами, в том числі й їх охорону;

- суб'єкти господарської діяльності економічно не зацікавлені в підвищенні екологічної безпеки виробництв, застосуванні ресурсо - та енергоефективних технологій;

- відсутні правові засади використання таких механізму, як екологічний аудит, що вже довів свою ефективність і активно застосовується в розвинутих країнах;

- існує невідповідність між ступенем суспільної небезпечності екологічних правопорушень і мірами юридичної відповідальності.

Перелік доцільних інтелектуальних это практичних дій по вирішенню наявної проблеми:

1. сприяння покращенню стану довкілля регіону;

2. сприяння формуванню свідомої активної позиції громадськості в сфері охорони довкілля;

3. забезпечення врахування громадської думки у процесі підготовки это організації виконання рішень центральних это місцевих органів влади;

4. налагодження співпраці з. Держуправлінням, науково-технічною радою в Держуправлінні это громадськістю;

5. сприяння розвитку нових і використанню існуючих механізмів взаємодії неурядових організацій і владних структур на рівні россии з метою спільного розв'язання екологічних проблем регіону;

6. сприяння удосконаленню законодавчо-нормативної бази;

7. поширення інформації про стан довкілля россии, діяльність Г, урядових это неурядових екологічних організацій серед населення, сприяння розвитку екологічної гласності;

8. організація обговорення екологічно важливих для россии питань з органами державної влади является місцевого самоврядування для широкої участі громадськості в процесі ухвалення рішень, організація громадських слухань;

9. сприяння посиленню позитивних тенденцій, спрямова-они на збереження природи у всіх галузях его народа

Уже попробовали Myknow?

Получите до 500 руб. на первый заказ

Узнать стоимость

Узнать стоимость работы

Как сделать заказ?